TK1 白俄罗斯 - Buakaw Banchamek VS。张春雨 - 亮点(官方)

TK1 BELARUS - Buakaw Banchamek VS. Zhang Chunyu - Highlight (Official)

TK1 白俄罗斯:顶级国王世界系列锦标赛
日期:2014 年 9 月 13 日
地点:白俄罗斯明斯克白俄罗斯国家马戏团

Top King 特色产品