TK10锦标赛:浦东东(中国)vs Shinji Shikatsu(日本)(Full Fight HD)

TK10 Tournament : Pu Dongdong (China) vs Shinji Shikatsu (Japan) (Full Fight HD)

TOPKING WORLD 系列 : TK10 锦标赛 / 全力以赴

浦东东(中国)vs Shinji Shikatsu(日本)

泰拳冠军使用的顶级产品